0

მთაწმინდა

სტრატეგიული სიმაღლე, გამოიყენება გამოსაქანებლად და რაზგონის ასაკრეფად

- მთაწმინდიდან გამოექანოს და აგერ დამასკდეს

0

მთაწმინდა

გამოსაქანებელი ადგილი

"მთაწმინდიდან გამოექანე..."