0

ხიხო

გოიმის აღმატებითი ფორმაა და ასევე თავის თავში მოიაზრებს უნახავობასაც

ეს ნახე რა ხიხოა ვენდისში არაა ნამყოფი