0

კაბიანი

უტვინო არსება რომლის სიტყვის გამო ჩხუბიც არ მოსულა და არასწორია. ასევე არ შეიძლება მათი ცრემლების დაჯერება.

ამხელა ბიჭი კაბიანის სიტყვაზე მოდიხარ?

0

კაბიანი

სუბიექტი, რომელსაც აზრი არ მოეკითხება

-მარის რას ეკითხები, კაბიანია მაგას არაფერი მოეკითხება