0

ატუზვა

პოპულარულ თამაშ 'ჯოკერში' მოთამაშეთა რიგითობის განმსაზღვრელი პროცედურა. მოთამაშე, რომელსაც ბანქოს დარიგებისას ტუზი მიუვა, ბოლო ადგილიდან იწყებს თამაშს, რაც მას მეტად წამგებიან პოზიციაში აყენებს და ზრდის მისი გახიშტვის ალბათობას.

-მიდი მალხაზ ატუზე რა, მოვცხოთ ორი პულკა.
-მეზარება ჯემალ, დიმას აატუზინე რა.