0

მელოთი

ადამიანი რომელიც ხასიათდება სიმელოტითა და ლოთობით ერთდროულად

იმენა მელოთია რააა