0

ბაქოზე კი არ მაქვს შეერთებული ?!

''2 წუთით'' მეგობრისთვის ტელეფონის თხოვება, რომლის დროც ძალიან ბევრით ცდება ორ წუთს და თან საუბრისას უკან დაყვები კორპუსის წრეზე.

- დამარეკენე რა..
(ნახევარი საათის შემდეგ) -მალე რა, ბაქოზე კი არ მაქვს შეერთებული..