0

ჩამართვევინე

ფრაზა რომელსაც გამოიყენებს პირი რომელსაც ტვინი მოეტყნა მისთვის არასასიამოვნო მუსიკის მოსმენით და უნდა ანახოს შეკრებილ საზოგადოებას თუ რაოდენ მაგარი გემოვნების პატრონია

მიდი მიდი მიმიშვი ჩამართვევინე