0

ბოზიიშ

სიტყვა გამოიყენება გაოცებისას, აღტაცებისა და გადაჭარბებული ემოციების დროს (პროვინციელობა)

1) - ბრატცი შაურმებს ვკისრულობ...
- აუ ბოზიიშ, რა გაასწორა

2) - მენტობა მოდის...
- ბოზიიშ, გავაჯვით აქედან

0

ბოზიიშ

ბოზიშვილივიყოს შემოკლებული ვარიანტი. ყურადსაღებია, სიტყვაში ორი "ი"- ს არსებობა. გამოიყენება ახლო ადამიანებთან კომუნიკაციის დროს, აღტკინების, სიხარულისა და კარგი ხასიათის გამოსახატად.

ბოზიიშ, ძაან სითესლე სუფევს.
შეხედე, რა ნაშაა, ბოზიიშ