1

ძმაკაცები არა ხართ?

გასაშველებლად და შემდგომ უკვე შესარიგებლად გამოყენებული ფრაზა,რომელსაც იყენებს უბანში მყოფი ავტორიტეტული პიროვნება.ამით კი გმობს უთანხმოებას მეგობრებს შორის და ფიქრობს რომ ერთმანეთს კიარა სხვებს უნდა ეჩხუბონ

-რა გაჩხუბებთ ტო ძმაკაცები არა ხართ?თქვენ ერთმანეთს კიარა სხვებს უნდა ეჩხუბოთ