0

ერთი მასროლინე ჯიგარო

გამოიყენება კალათბურთის თამაშის დროს, როდესაც უეცრად მოსული ტიპი გთხოვს, რომ ასროლინო ერთი თუმცა სიმანდვილეში დოხუის ისვრის.

-აუ კაცურად ერთი მასროლინე და გავდივარ რა
-ვაახ სად აცდა ერთიც რა ძმურად
-ვსო მაჯა გამეხსნა ერთიც და ეგაა