0

თან მაშინ

ეს კომბინაცია გამოიყენება , როცა რამე დაწესებულების სიდიადეზე ვსაუბრობთ უწინდელ დროში

მამამისმა ინჟინერია დაამთავრა გეპეიში , თან მაშინ