0

ყლე მძრობა

სიტყვათ შეთანხმება , რომელიც გამოიყენება დიდი სურვილის გამოსახატად

ისე მშია , ყლე მძრობა