1

ჩუკენბერგი

ფბ იუზერი,რომელსაც მთელი ვიქტორია სიქრეთი აქვს თაიმლაინზე

-ბიჭო,მარტო ტიტველ ქალებს რა პონტში აზიარებს ის?
-ჩუკენბერგია შეჩემა

0

ჩუკენბერგი

ფბ იუზერი, რომელსაც ფეისბუკზე ჰყავს თავისი მიმდევრები, ე.წ.სამრევლო-რაც მრავალრიცხოვანი, მით უფრო მაღალი ტესტოსტერონის, ანუ ე.წ. ვაჟკაც-კაიკაცობის საზომი. ოღონდ ეს იუზერი ისეთი იუზერია, რომლის საგმირო საქმენი არც ავ და არც კეთილ თვალს არ უნახავს, ანაც ეს ისეთი იუზერია, რომელიც საზოგადოების მსუბუქი კრიტიკით, დროდადრო შენიღბული ცინიკური რეპლიკებით, ხოლო დროდადრო ფელეტონების, ვიდეოკლიპებს,ან თავისუფალ თემაზე ჩანახატების გაზიარებით გამოირჩევა, რომელშიც დაკვირვებული თვალი დაღლილ ფსევდო-პატრიოტს აღმოაჩენს. უფრო კონტრაპროდუქტიული, ვიდრე პროდუქტიული, რადვან იგი ანტიბიოტიკის სუსტი დოზასავითაა, რომელიც შემდეგ ანტიბიოტიკზე რეზისტენტულობას იძლევა.
იგი განსაკუთრებით ემიგრამტებისა და გასათხოვარი ქალების ერთგვარი ანდამატია, რომელთაც ჰგონიათ, რომ სამშობლოს დარაჯები ჰყვანან. სინამდვილეში კი წარმოებს საკუთარი თავის პიარი ზემოთ დასახელებული მიზნის მისაღწევად.
ჩუკენბერგი უმეტესად შუა წლებს გადაცილებული მამრობითი სქესის წამომადგნელია. გასაგებიცაა, ვინაიდან ამ დროს შემოქმედებითი ენერგია ჯერ კიდევ სახეზეა, თუმცა თავის ძველ ფუნქციებში ვეღარაა ლიბიდო, გასაქანი კი აღარაა იმდენი, რაც ადრეულ, ახალგაზრდულ წლებში იყო
რასაკვირველია ბოლოს ყველა მოტყუებული რჩება, რადგან "არა არს დაფარული, რაიცა არა გაცხადდეს".

ჩუკენბერგი თავის მიმართვას ხშირად იწყებს სასიგნალო სიტყვებით, რომელიც ძალიან ჰგავს "სმენა იყოს და გაგონება!" ან "მომაპყართ სასმენელნი თქუენნი!" გამონათქვამებს.

0

ჩუკენბერგი

ფბ იუზერი, რომელსაც ფეისბუკზე ჰყავს თავისი მიმდევრები, ე.წ.სამრევლო-რაც მრავალრიცხოვანი, მით უფრო მაღალი ტესტოსტერონის, ანუ ე.წ. ვაჟკაც-კაიკაცობის საზომი. ოღონდ ეს იუზერი ისეთი იუზერია, რომლის საგმირო საქმენი არც ავ და არც კეთილ თვალს არ უნახავს, ანაც ეს ისეთი იუზერია, რომელიც საზოგადოების მსუბუქი კრიტიკით, დროდადრო შენიღბული ცინიკური რეპლიკებით, ხოლო დროდადრო ფელეტონების, ვიდეოკლიპებს,ან თავისუფალ თემაზე ჩანახატების გაზიარებით გამოირჩევა, რომელშიც დაკვირვებული თვალი დაღლილ ფსევდო-პატრიოტს აღმოაჩენს. უფრო კონტრაპროდუქტიული, ვიდრე პროდუქტიული, რადვან იგი ანტიბიოტიკის სუსტი დოზასავითაა, რომელიც შემდეგ ანტიბიოტიკზე რეზისტენტულობას იძლევა.
იგი განსაკუთრებით ემიგრამტებისა და გასათხოვარი ქალების ერთგვარი ანდამატია, რომელთაც ჰგონიათ, რომ სამშობლოს დარაჯები ჰყვანან. სინამდვილეში კი წარმოებს საკუთარი თავის პიარი ზემოთ დასახელებული მიზნის მისაღწევად.
ჩუკენბერგი უმეტესად შუა წლებს გადაცილებული მამრობითი სქესის წამომადგნელია. გასაგებიცაა, ვინაიდან ამ დროს შემოქმედებითი ენერგია ჯერ კიდევ სახეზეა, თუმცა თავის ძველ ფუნქციებში ვეღარაა ლიბიდო, გასაქანი კი აღარაა იმდენი, რაც ადრეულ, ახალგაზრდულ წლებში იყო
რასაკვირველია ბოლოს ყველა მოტყუებული რჩება, რადგან "არა არს დაფარული, რაიცა არა გაცხადდეს".

ჩუკენბერგი თავის მიმართვას ხშირად იწყებს სასიგნალო სიტყვებით, რომელიც ძალიან ჰგავს "სმენა იყოს და გაგონება!" ან "მომაპყართ სასმენელნი თქუენნი!" გამონათქვამებს.