0

ყლეთამძლე

12-14 წლის გეიმერებში გავრცელებული ეპითეტი,რითაც აღნიშნულია მათ მიერ მათზე სუსტებზე გამარჯვება ონლაინში

-ეს ვინღა შემოვიდა სერვერზე?
-ყლეთამძლეა ტყვიას ტყვიაში აჯენს