0

ჩემს სიტყვას ბანზე იგდებ?

ქუჩურ ლექსიკონში დამკვიდრებული ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტერმინი რომელსაც ძირითადად მოზარდები (10-15 წლამდე ბავშვები) იყენებენ. ამ სიტყვაზე კი-ს პასუხი უდრიდა მშობელ დედაზე შეურაცხმყოფელ ქმედებას და მცირე, საშუალო ან დიდი ზომის ფიზიკური დაზიანების მიღებას.

- ოე ჩემს სიტყვას ბანზე იგდებ?
- კი
* ტყლაშ ტყლუშ დაგ დუგ ბახ ბუხ *