0

ლომბარდის გადაბარება

ავტომობილებით ვაჭრობის საქართველოში გავრცელებული პრაქტიკა

4-5 ათასის ფარგლებში ლომბარდის გადაბარებით ვის რა გყავთ?! ხელზე ვიხდი 200 ლარს