0

მოთენთვა/მოთენთილი/ჩათენთილი

მდგომარეობა როდესაც ადამიანი დაღლილია/სუსტადაა.გამოხატავს ,საპირისპირო სქესის ,, შებმასა'' და მისი კეთილგანწყობის მოპოვებას.აღნიშნავდა ასევე ''ბაბულიკების'' დროის გაყვანის საშუალებას.

-გიუშ,წამო რა ჩავითენთოთ, მანქანით ვარ.
-აუ გუშინ შენ ძმობას გეფიცები ,ისეთი გოგო მოვთენთე, პროსტო აზრზე არ ხარ...