0

ნუ აჯდები კვერცხდება

ფრაზას გაიგონებთ სტადიონზე ბურთის მფლობელისგან, და ის ამ ფრაზით ფურთს აზღვევს დაზიანებისგან

ნუ აჯდები დაკვერხდება