0

კუდაბზიკობა

მეტიჩრობა, თავმომწონებობა, მატყურა.

კუდაბზიკეთში როდესაც ხალხი შეკრიბებიდა ერთი იტყოდა კურდღელი მოთოვაო მეორე დაუდასტურებდა შიგადაშიგ შველიც გაურიაო😂😁