0

აუ წამო გადასაღებად

სიტყვა რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის გოგონების 99% იყენებს მაშინ როდესაც პროფილის ფოტო ბოლოს 2 კვირის წინ განაახლეს და ახლა ახალი ფოტოების გამოქვეყნების წუთები დადგა.ეს აქტი ძირითადად ხდება სადმე მიტოვებუო ადგილას რომელსაც გოგონები და არამარტო მიიჩნევენ არტად.

“ აუ ნინჩ წამო ფოტოების გადასაღებად ნანგრევები ვიცი მაგარი”