0

ანანისტი

იგივე მნძრეველა, აჩუჩუნებული. პიროვნება, რომელიც ხელიდან ყლეს ვერ აგდებს და დღედაღამ ჩუკნაობას ეწევა ან სექსუალური შინაარსის თემებს განიხილავს ყოველთვის

-ბიჭო, გიუშა რატო არ მოდის?
-ეე, ეგ მაგარი ანანისტია ტო, ანძრევს უეჭველი