0

მაგრად ბებერ შეეენ?

ხშირ შემთხვევაში გმაოიყენება მაშინ როდესაც შემხვედრ ნაცნობ "ძალით თესლ" ადამიანს თავაზიანად კითხავ თუ როგორ არის და ის გპასუხობს შემდეგნაირად "მაგრად ბებერ შეეეენ"?

"მაგრად ბებერ შენ რავახარ"??