0

ფოფინა

აღნიშნავს ყველაზე სათუთ და "მონა" ბიჭს
რომელიც მხოლოდ შეყვარებულის "დაკრულზე ცეკვავს"

ნახე რა ფოფინაა