0

საიმში არავარ

სიტყვა არვიცის ჟარგონული ფორმა

-რახდება აქ ვაბშე რაბაზარია
-საიმში არავარ ტო