0

შეშა არაა

მაგიური სიტყვა რომლის თქმის შემთხვევაში ყველა თქვენ აგყვებათ იგივე სიტყვების გამეორებით.

-შეშა არაა
-შეშა არაა
-შეშა არაა