2

უსიტყვოდ არანაირში

დაგინების დანამატი რომელიც ამბომბს, რომ მტყუანის შეწყალება აღარ მოხდება

აეგრეეე ფაიზაღში უსიტყვოდ არანაირში