0

ბაჯაღლო ყლე ხარ

როდესაც სუბუექტი ცდილობს მიმართვის ადრესატს დაუმტკიცოს მისი ყლესთან 100% ავთენტურობა.

იმენა ბაჯაღლო ყლე ხარ...