5

მეც ეგრე დაგიდგებით

გამოიყენება ეზოს ფეხბურთის თამაშის დროს. როცა კუთხურის ჩაწოდებას არ გაცდიან

ბაზარი არაა მეც ეგრე დაგიდგებით