0

რა იაღოველივით მიყურებ?

ნარკოტიკული ან ალკოჰოლური სიმთვრალის დროს სუბიექტის ყეყეჩი გამომეტყველება

ამას მეტი არ მოაწევინოთ შეხედე რა იაღოველივით მიყურებს