0

ჩაბერა

იგივე: გაექცა, დაუცურდა. გამოხატავს ადამიანის მდგომარეობას, რომელმაც გარკვეული მიზეზების გამო ადეკვატურობა დაკარგა.

- გუშინ ისევ ყლეობები აკეთა.
- აუ , მაგან მაგრად ჩაბერა.