0

დაგვიმატე რა

შხირად გამოიყენება ინტერნეტ კაფეში "კომპიუტერებში" თამაშისას როდესაც გასაზღვრული დრო ამოიწურება

ლარიანის დაამატე