0

რას მიზამდი?

ამ ფრაზას იყენებენ მონდომებული გოგონები იმ მიზნით თუ გაიგონ საიდან და როგორ პოზაში აუტეხავდით წრიალს

თ:რას მიზამდი?
ს:პირში მოგცემდი