0

დედის რძე მოვტყან

ფრაზა გამოიყენება მაშინ როდესაც ადამიანმა იმდენად უხვი მარაგი გამოიყენა ლექსიკისა პიროვნებ(ებ)ის დასაკნინებლად რომ სხვა აღარაფერი დარჩენია გარდა იმისა ,რომ დედის რძე მოიხმაროს საკნინოდ

მაგის დედის რძე მოვტყან.დედარძე მოტყნული