0

გადაიწიეთ.

ფრაზა, რომელსაც, როგორც წესი წინ უძღვის ხოლმე ავტობუსის მიკროფონზე საჩვენებელი თითის კაკუნი, მისი გაჟღერების შემდეგ კი საზოგადოების შფოთვა ავტობუსის უკანა ნაწილში. ასევე ახლავს ხოლმე ფრაზები:
-მე არსად მეჩქარება.
-როგორ გადავიწიო ქალბატონო.

უკანა კარებიდან გადაიწიეთ.