0

ნიჭიერი,ზარმაცი

მოსწავლე,რომლის ქცევებიდან გამომდინარე სწავლას აღარ აქცევენ ყურადღებას მასწავლებლები

- არადა კარგად სწავლობს