0

გავიპროჭე

გამოიყენება ზედმეტად სიმთვრალის აღსაწერად... ადამიანი ადარებს თავს ანალურ ხვრელს.რათა უკეთ აუხსნას მსმენსლს რაოდენ დიდი მსგავსება იყო მასსა და ტრაკს შორის კონკრეტულ სიტუაციაში..ამ სიტყვის წარმომავლობა დაუდგენელია სავარაუდო წარმოშობა კახეთი ან შიდა ქართლი

გუშინ მაგრად გავიპროჭე!