0

ვითო-ვითომ

"ვითომ"-ის გაძლიერებული ფორმა, რომელიც აქტუალურია პატარა განდონა ბავშვებში.

- მოდი, ვითო-ვითომ შეყვარებულები ვართ და ტუჩებში ვაკოცოთ ერთმანეთს.
- მოდი!