0

კრკი

„კრიკი“-ს ეძახიან ადამიანს რომელიც გაურვეველი მიზეზების გამო მუშაობს მისთვის სრულიად შეუფერებელ პოზიციაზე ,რომლის მოთხოვნილებებს არათუ მარტო კვალიფიკაციით,არამედ ადამიანური უნარებითაც კი ვერ აკმაყოფილებს

#კრკი,#დევი