0

ამას შიგ ხომ არააქ

გამოიყენება არაადეკვატური ხალხის არაადეკავატური ქცევის ასახვისთვის.

რა ვერ გაიტანა ამას შიგ ხომ არააქ.