0

რაიყო შეჩემა ჩავარდი?

რიტორიკული შეკითხვვა, რომელსაც ხშირად გაიგონებთ სოფლის ტუალეტთან. ამ კითხვის ავტორი ძირითადად კრიტიკულ ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში იმყოფება,ხოლო ადრესატს კი *ლეზე კიდია და ტელეფონში მესიჯობს

-გამოდი ბიჭო მეც მინდა
2საათის შემდეგ...
-რაიყო ჩავარდი შეჩემა???