0

პენტიუმ ოთხი ხუთის ბაზაზე

ნებისმიერი ბავშვის პასუხი კითხვაზე თუ რომელ კომპიუტერს ფლობდა(იმ წლებში როცა პენტიუმი პენტიუმობდა)

-რომელი კომპიუტერი გაქ?
-პენტიუმ 4 მარა 5ის ბაზაზეა