0

შენ გაზრდა გახარებას

სიტყვა რომელიც გამიყენება 40დან 70 წლმადე მამაკაცებში
ეს წინსართი ხშირად აფრთხობს 6დან 15 წლამდე ახალგაზრდებს,რადგან ეს წინსართად გამოიყენება რაიმე თხოვნისთვის ხშირად სიგარეტზე ან პურზე გასგზავნის შემთხვევაში

შენ გაზრდა გახარებას ერთი მიდი რა პაპიროსი ამომირბენინე