0

ზარმაცი მაგრამ ჭკვიანი

აქ განიხილება ზარმაცი პიროვნების დამალული ნიჭიერება! ხშირ შემთხვევაში იყენებენ დედები და ბებიები. როდესაც მასწავლებელს ან ვინმე ნაცნობს ესაუბრებიან

ზარმაცია მაგრამ სამჯერ რომ წაიკითხოს იცის...