0

რაიყო პირზე გცივა

უხარისხო ხუმრობა რომლითაც აღნიშნავ მეორე პირის მიმართ თუ როგორ გამეტებით ეწევა ზიარ სიგარეტს

რაიყო რამდენს ეწევი პირზე გცივააა ?