0

ზაკუსკა

რაიმე სასმელი ან საჭმელი, რომელიც შეიცავს იმაზე ნაკლებ ალკოჰოლს რაც მანამდე დალიეთ. მაგალითად თუ დალიეთ სამედიცინო სპირტი მაშინ კაი მამაპაპური ჭაჭაც რომ მიაყოლოთ ზაკუსკად ჩაითვლება.

-სასმელი კი არის მარა ზაკუსკა?
-წვენი და მჟავე კიტრი