0

გათახსირებული

ადამიანის შეურაცმყოფელი სიტყვა,რომლის ყველაზე ნათელი მაგალიათია ვიდეო რომელშიც მოხუცი გამვლელი უწმაწური სიტყვებით მოიხსენიებს ედუარდ შევარდნაძეს

-იმის ჩამომთრევს,ეს გათახსირებული კაცი