3

ბუძი

ალერსის გამომხატველი მოსაფერებელი კნინობითი სიტყვა, ძირითადად გამოიყენება უახლოეს მეგობრულ-სასიყვარულო, აგრეთვე ნათესაურ კავშირებში, განსაკუთრებით რაიმე სიკეთის გამორჩენის მიზნით. წარმოითქმება "ძ"-ზე მახვილისა და "ი"-ს დაგრძელებით.

ბუძი, მოდი ტაილანდში წავიდეთ.