0

მოიტანა?გაგიხსნა?

კითხვა რომელსაც უსვამ ადამიანს რომელმაც ცოტა ხნის წინ რაიმე ნარკოტკური ნივთიერება მიიღო,მაგრამ უნდა ასევე აღინიშნოს რომ სხვა რამემაც შეიძლება მოიტანოს,მაგალითად მუსიკამ.დაახლოებით იგივეა რაც -გაგიხსნა? .

-რას შვრები აბა, მოიტანა?
-ჰა,როგორ ხარ, გაგიხსნა?