0

მკვდარი გაბანე???

ეს არის კითხვითი წინადადება ,რომელიც გამოიყენება ძალიან დიდი გულუხვობის გამოჩენის შემდგომ.

ტიპი მაღაზიაში:
-ორი პარლამენტი მომეცი, ეს ამიწონეთ ერთი 10 ლარის, 5 ორ ლიტრიანი ლუდი ... ბიჭო აიღე რაც გინდა, არმოგერიდოს.
-რაიყო შეჩემა , მკვდარი გაბანე ?? თუ საიდან ამდენი ...