0

კარგია

როდესაც სულ მასზე ფიქრობ გინდა იზრუნო მასზე შეაკვდე მისთვის და გინდა რომ გულში ჩაიკრა

უობელღამე შენთან არის